WARGAME.wz.cz

DECK

Deck určuje jaké jednotky můžete v boji nasadit a v jakém množství. Jeho dobré sestavení je klíčové pro úspěšné zvládnutí bitvy.

Důležité je, aby byl deck vyvážený a v maximální možné míře všestranný. Nikdy totiž nevíte na jakého nepřítele narazíte a jaké jednotky budou potřeba. Pokud se však chcete specializovat pouze na některou část armády, můžete sestavit tzv. tématicky zaměřený deck (viz. níže). 

Pozn.: Následující článek platí pro Wargame: Red Dragon, většina věcí je stejná i pro Airland Battle.

 

 

VYTVOŘENÍ DECKU

Jak vytvořit deck?

V menu hry v nabídce Deck se po kliknutí na "Create" otevře okno pro vytvoření decku. Zde je nutné vybrat stranu (NATO nebo PAKT). To vám dá 50 aktivačních bodů na přiřazení jednotek. Dále je možné vybrat stát, tématické zaměření a éru. Tyto možnosti vám přidají další aktivační body. Vybrání státu navýší počet aktivačních bodů o 10 (resp. o 5 pro koalice států), navýší počet jednotek a odemkne prototypové jednotky. Samozřejmě jste ale omezeni jen na jednotky dané země (zemí). Éra omezí výběr jednotek na danou éru, ale přidá aktivační body. Tématické zaměření viz. níže.

Každé kategorii můžete přidat určité množství jednotek, což vás stojí určité množství aktivačních bodů.

Typy jednotek:
LOGISTIC - logistické (command vehicles (CV) pro zabírání sektorů a zásobovací vozidla)
INFANTRY - pěchota (vojáci různého zaměření)
SUPPORT - podpora (protivzdušné systémy, dělostřelectvo a raketová vojska)
TANK - tanky (základní palebná síla)
RECON - průzkum (průzkumné jednotky)
VEHICLE - vozidla (různá vozidla, zejm. protitanková či protivzdušná, plamenometná vozidla)
HELO - helikoptéry (útočné či protivzdušné)
PLANE - letectvo (stíhačky, bombardéry)
NAVY - námořnictvo (lodě a veškerá vozidla použitelná na vodě)

Po rozkliknutí libovolné kategorie je možné přidávat jednotky do decku (viz. screen):

Po vybrání jednotky je možné ji přidat do decku. Modré číslo zobrazuje kolikrát je možné ji vložit do decku, zelené počet, který tím získáte.

Vpravo si povšimněte možnosti vložit různé jednotky s různou úrovní výcviku (viz. screen):

Každá jednotka má ve Wargame určitou úroveň výcviku. Ta určuje její kvality. Zvyšuje se účastí v boji, zejména pak za zničení nepřátelské jednotky. V decku je možné si zvolit zda chcete více hůře vycvičených jednotek nebo méně lépe vycvičených. Úroveň výcviku ovlivňuje:

  TRAINED HARDENED VETERAN ELITE
přesnost +8% +16% +24% +32%
zlepšení rozptylu dělostřelectva +10% +19% +30% +39%
rychlost obnovení morálky 150% 200% 250% 300%
šance na odhalení nepřátelské jednotky +5% +10% +15% +20%
trvání omráčení -19% -39% -60% -80%

 

Pozn.: Těmito koeficienty se násobí původní hodnota. Tzn. u přesnosti, kde má jednotka 40% a je na úrovni elite, je výsledná přesnost 40 x 1,32 = 52,8%.

Pozn.: Úroveň výcviku skutečně výrazně ovlivňuje užitečnost jednotky na bojišti, zejména je-li jednotka pod silným nepřátelským tlakem.

TIP: Rozhodnutí výběru tréninku záleží na okolnostech, avšak máte-li jednotek daného typu dostatek, je vždy vhodnější volit lépe vycvičené (většina případů).

 

 

JEDNOTKY

Popis jednotlivých jednotek a jejich parametrů je na následující straně.

 

 

TÉMATICKY ZAMĚŘENÝ DECK

Ve více hráčích je možné (ba mnohdy i vhodné), aby se každý hráč specializoval na některou z funkcí armády (např. tanky, letectvo, podpora a zásobování) a vykonával tak pro tým pouze specifickou činnost. Je však zcela nezbytné, aby dohromady tvořila armáda celek (tj. aby hráči v jednom týmu měli různé specializace).

 

 

DECKY JEDNOTLIVÝCH STRAN

Wargame má 2 strany konfliktu. Na každé straně je několik států a jejich koalic. V multiplayeru je možné libovolně kombinovat státy a aliance na obou stranách.

· PAKT (Československo, Čína, Německo (východní), Polsko, Severní Korea, SSSR)

· NATO (Austrálie, Dánsko, Francie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Německo (západní), Norsko, Švédsko, USA, Velká Británie)