WARGAME.wz.cz

KARTA JEDNOTKY

Pro každou jednotku je ve hře k dispozici její karta zobrazující parametry. Tu si můžete prohlédnout v "Armory", ale zároveň jí můžete vyvolat i během hry - kliknutím na "INFO" nebo stisknutím klávesy [I]. Ukázka pro tank T-72S:

karta jednotky - Wargame

Tank T-72S je vybaven hlavním dělem 2A46M, čtyřmi řízenými raketami Svir a kulometem NSVT ráže 12,7 mm

nadpis - státní příslušnost; cena; název; typ jednotky
první řádka - vyobrazení zbraně
druhá řádka - název zbraně
třetí řádka
- schopnosti zbraně (viz. níže)
čtvrtá řádka - kalibr a počet nábojů
range (ground / helicopters / airplanes) - dostřel (pozemní cíle / vrtulníky / letectvo)
accuracy - přesnost zbraně (šance na zásah vyjádřená v procentech)
stabilizer - přesnost zbraně za jízdy
AP power - poškození udělené obrněnému cílu
HE power - poškození cíle (především pěchota a nepancéřované cíle)
suppression - potlačení cíle (degradace morálky)
rate of fire - kadence
armor (front / side /back / top) - pancéřování (přední / boční / zadní / vrchní)
strength - síla (množství zásahových bodů, které cíl vydrží)
size - velikost (čím větší, tím větší šance na zásah od nepřátele)
optics - optika (lepší optika znamená větší šanci na odhalení nepřátel)
speed - rychlost v terénu (resp. na poli / louce)
road speed - rychlost na silnici při použití funkce "rychlý přesun"
stealth - utajení (čím vyšší, tím menší šance na odhalení nepřítelem)
fuel - množství paliva (v podstatě irelevantní)
autonomy - dojezd vozidla (než dojde palivo)
amphibious - rychlost na vodě (např. u obrněných transportérů)
year - rok vzniku
type - tématické decky, do kterých je jednotka přiřazena
prototype - pokud je vyplněn tento atribut, je možné nasazení pouze v národních decích

 

 

 

JEDNOTKY

Popis jednotlivých sil ve Wargame dle kategorií.

Logistické

Mezi logistické jednotky patří dva základní typy - CV a zásobovací vozidla.

CV neboli Command Vehicle jsou vozidla určená k zabírání sektorů. V zásadě se vyskytují jako nepanceřované jeepy (100 až 110 bodů) či různě pancéřovaná vozidla a tanky. Novinkou v Red Dragon je pěchotní oddíl CV. Ten se hodí zéjména do měst, kde je taková jednotka jen velmi špatně odhalitelná a poměrně imunní vůči útokům. Každý deck vždy musí obsahovat alespoň jedno CV.

Zásobovací jednotky dováží munici, pohonné hmoty a náhradní díly (nerozlišuje se). Každý deck by měl obsahovat předsunutou základnu (FOB) a zásobovací trucky.

 

LOG

TIP: CV se snažte co nejvíce schovat, aby jej nepřítel neodhalil. Je rovněž vhodné dát jej na místo. kde jej nepřítel neočekává. Vyhnete se tak tomu, že na takové místo bude veden přímý útok (ať už dělestřelectvem nebo letectvem).

 

Pěchota

Pěchota je levná síla, která je velmi účinná v omezených prostorech (městech a lesích). Ve městech je téměř neporazitelná, avšak na volné pláni je jen velmi jednoduchým terčem.

Ve hře naleznete klasické pěšáky, ale i zkušené speciální jednotky, protiletecké či protitankové jednotky. Každý deck by měl obsahovat dostatečné množství základních pěšáků přiměřené ceny.

INF

Pozn.: Pěchotní síly vybíráte i s jejich transportérem, který je přiveze na bojiště.

Pozn.: Některé lepší transportéry mají omezenou kapacitu, která může snižovat celkový počet nasaditelných jednotek (nevýhodné).

TIP: Speciální jednotky je vhodné přidávat s helikoptérami. Díky tomu se mohou rychle dostat na špatně přístupná místa či na pozice, ze kterých můžou nepozorovaně proniknout bojovou linií a dostat se do týlu nepřítele. Naopak běžné jednotky není dobré brát s vrtulníky. Neúměrně to zvedá jejich cenu, obvykle snižuje kapacitu a činí je to velmi zranitelnými.

 

Podpora

Do podpory patří protivzdušné systémy (raketové i kulometné) s různým typem navádění. Každý deck by měl obsahovat minimálně 1 systém protivzdušné obrany vybavený raketami, a 1 jednotku, která nebude využívat radar [Rad].

Dále je vhodné přidat dělostřelectvo či raketová vojska. Mějte na paměti, že spotřeba munice u raketového vojska je značná. Patří sem i minomety, což je vlastně dělostřelectvo s krátkým dostřelem a menší ničivou silou, naopak ale rychlou střelbou.

SUP

TIP: U protivzdušné obrany volte systémy s co největším dosahem.

 

Tanky

Tanků je ve hře značné množství a každý si tak může vybrat ten svůj. V zásadě lze říci že jsou poměrně dobře vyváženy, takže chybu uděláte pouze tehdy, složíte-li svůj deck pouze z těch nejdražších tanků, nebo naopak pouze z těch nejlevších typů.

TNK

TIP: Tanky s hodnotou pod 40 bodů jsou v podstatě k ničemu, velmi drahé tanky (nad 120 bodů) používejte jen na skutečně důležité mise.

 

Průzkum

Průzkum je ve Wargame velmi důležitou (a nováčky podceňovanou) částí hry. Je naprosto nezbytné mít přehled o tom co se na mapě děje. Vidět včas co nepřítel dělá, je základ úspěchu. Platí, že co není vidět, není možné zaměřit a tedy ani zničit. Vůbec nejhorší tak je, když se na vás vyvalí z lesa hromada nepřátelských jednotek, a vy jste neměli ani tušení, že tam vůbec někdo je.

K dispozici jsou průzkumná vozidla, vrtulníky a pěšáci. V každém decku by měl být průzkumný vrtulník.

REC

TIP: Použijte průzkumné pěšáky k proplížení se nepřátelskou linií a odhalení klíčových jednotek. Ty pak můžete zničit např. za použití dělostřelectva.

TIP: U pozemních průzkumných vozidel vypněte zbraně. Vaše průzkumná vozidla tak nebudou automaticky střílet po nepříteli a nedojde tak k jejich prozrazení.

 

Vozidla

Mezi vozidly lze nalézt různé víceúčelová lehká vozidla, stíhače tanků, protitankové jednotky a plamenometná vozidla.

Do balíčku byste měli zařadit zejména víceúčelové jednotky (jako je např. americké Bradley či sovětské BMPT) a nějaké to protitankové vozidlo.

Plamenometná vozidla jsou excelentní při likvidování pěchoty.

VHC  VHC

 

Helikoptéry

Helikoptéry lze rozdělit na 3 kategorie. Útočné, jejichž hlavní zbraní jsou raketnice s neřízenými raketami, dále útočné s řízenými střelami a protivzdušné vrtulníky. Některé vrtulníky kombinují více vlastností.

HEL

 

Letectvo

Letectvo disponuje množstvím rozličných strojů - bombardéry (nejjednodušší na ovládání) jsou vhodné k ničení statických cílů - a to jak lehkých, tak pancéřovaných, je možné také použít napalm, který se skvěle hodí k zlikvidování nepřátelských pěšáků či omráčení těžkých jednotek. Dále klasické stíhačky pro likvidaci nepřátelských letounů či letouny pro vybudování vzdušné nadvlády. Pak tu jsou letouny pro likvidaci protivzdušné obrany a letouny s protilodními raketami. Nejvýznamnější kategorií jsou letouny kategorie multirole fighter, tedy víceúčelové stíhačky. Ty zpravidla disponují řízenými střelami proti pozemním cílům a raketami vzduch-vzduch.

AIR

 

Námořnictvo

Zde je na výběr několik plavidel rozličné třídy. Výhodné je použití zejména nejdražších lodí (Kongo, Sovremennyj, Udaloy) za doprovodu několika dalších lodí.

NAV

 

 

 

VYTVOŘENÍ DECKU

Jak vytvořit deck jsme si popsali na předchozí straně. Na dalších stranách se nacházejí konkrétní tipy na vytvoření decku pro PAKT a NATO.